Yayıncı Künye Bilgisi

YAYINCI KÜNYE BİLGİSİMedya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I-Şirket bilgileri
1- Unvanı
:
ALTERNATİF TV RADYO PRO. TİC. A.Ş.
2- Logo/Çağrı İşareti
:   Televizyon    (                                  )
:   Radyo           (ALTERNATİF RADYO)

3- Yayın ortamı

:Uydu ortamı  (    )  Kablo ortamı  (    )   Karasal ortam (  X  )

4- Lisans tipi

:    U-TV  (   )        K-TV  (   )    T1  (   )    T2  (   )   T3  (   )

:    U-RD  (   )        K-RD  (   )    R1  (   )    R2 (   )   R3  ( X )

5- Yayın türü

: Genel (X)    Tematik (     )   Tematik ise konusu (                )
6- Yazışma adresi
:ULUCAMİİ MAH. VAKIF İŞ HANI KAT:2 TAVŞANLI KÜTAHYA

7- Telefon ve Faks
:
0274.6144728 FAKS:0274.6151300
8- İnternet adresi
:
9- e posta adresi
:
II-Sorumlu Müdür (ler)
1-Adı-soyadı
:Mustafa Uysal

2-İletişim bilgileri

3-Posta adresi
: ULUCAMİİ MAH. VAKIF İŞ HANI KAT:2 TAVŞANLI KÜTAHYA
4-Telefon ve Faks
: 0546.9647276

5-e-posta adresi
: muysala@gmail.com

III-İzleyici Temsilcisi
1-Adı-soyadı
: Selma Kocabaş Aydın

2-İletişim bilgileri

3-Posta adresi
: Hüsnü Yeğiner Cad. No:19 Kat:2 Tavşanlı
4-Telefon ve Faks
:
0274.6154240 – 615 4241
5-e-posta adresi
: tavsanlininsesi@hotmail.com